Методична та нормативно-правова база

Методичні рекомендації

 

Нормативно-правова база

 1. Наказ про затвердження нормативних документів що регламентують організацію роботи за очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРИ ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

 3. Норми часу для обліку навчальної та методичної роботи співробітників інституту при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання

 4. Наказ МОН 14.07.2015  № 761 "Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання" 

 5. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 

 6. Наказ Міністерства освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 

 7. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1518 від 30.10.2013р.

 8. Положення про дистанційне навчання Наказ МОН № 466 від 25.04.13 року

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

 9. Положення про електронні освітні ресурси